Jeg heter altså Jan
- er fra Rendalen i Østerdalen
- ble født 25. juni 1949
- jobber ved NSB
- jeg har fire herlige voksne barn,